---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro uchazeče o naše studium
- platí celoročně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Pokud uvažujete o studiu oboru "Užitá malba" pak přijměte pár informací, doporučení a rad, která Vám mohou pomoci v rozhodování či samotném přijetí.

     O oboru "Užitá malba"

     Samotný název oboru může být poněkud matoucí a odvozuje se z již zažitého a oficiálně schváleného názvu užívaného bezmála půl století. Přesto v sobě pojí dvě složky našeho zájmu:
      1) rozvoj talentu i zdravého a zejména současného uměleckého názoru. Pakliže se naši žáci rozhodnou pro uměleckou dráhu a budou ochotni na ní aktivně pracovat, budou na ni dobře připraveni! Z našich absolventů je již řada úspěšných a fungujících současných umělců.
      2) uplatnitelnost - jde nám rovněž i o budoucí obživu našich absolventů. Tento obor má své nezpochybnitelné místo v oblasti reklamy a propagace. Naši žáci jsou připraveni nejen navrhnout, ale i zrealizovat zakázku v oblasti velkoformátové nástěnné malby, připravit výstupy pro moderní počítačové technologie = připravit tiskoviny, plakáty, manuály, portfólia, ale i velkoformátové tisky pro billboardy či navrhnout a vyrobit reklamu ze samolepících fólií... Dále mohou najít uplatnění ve scénografii, výtvarných zakázek pro architekturu atd. obor ukončila i řada pedagogů různých aprobací na rozličných typech škol. V oblasti praktického uplatnění tedy otvíráme dveře co nejšíršímu poli možné budoucí působnosti našich žáků. Je to vždy otázka individuálního přístupu, vzájemné domluvy a spolupráce.

      Žáci tedy na našem oboru získají tyto kompetence - dovednosti:
■klasické malířské techniky - olejomalba, akryl, akvarel, kvaš, tempera, pastel, nástěnná malba...
■netradiční nebo již méně používané techniky: airbrush, enkaustika, mozaika, sgrafito, štukolustro, podmalba na sklo...
■kresebná průprava - je rozvíjena po celé 4 roky studia od jednoduchých zátiší, přes portrét a figuru až po figurální kompozice
■počítačová grafika - žáci se naučí pracovat s grafickými programy (Adobe Photoshop, Illustrator, Flash...), zvládnou možnosti digitalizace, úpravy fotografií, tvorby různých tiskových materiálů, výstupy pro tiskárny, webové prezentace i další grafická pracoviště
■technologie - mimo praktické dovednosti se dbá i na získání všech potřebných teoretických znalostí technik a dalšího sebevzdělávání v oboru
■písmo - práce s ním a to jak v klasické ruční písmomalířské podobě, ta kpři typografické úpravě v tištěných či digitálních médiích
■praxe - během studia žáci realizují i zakázky pro konkrétní klienty, firmy a apolečnosti, učí se tak komunikaci s potencionálním zákazníkem. Jsou schopni pro něj navrhnout a zrealizovat zakázku "na míru". Je to ideální průprava pro možné budoucí uplatnění.
■granty a projekty
■soutěže
■mimoškolní aktivity
■Dějiny výtvarné kultury
■Klasická a digitální fotografie
■Základy ekonomiky - v rámci tohoto předmětu získají žáci všechny potřebné znalosti o podnikání, tržní ekonomice, autorských právech...
■Volitelné - nepovinné předměty

 

      Učitelé

      Veškeré informace o učitelích získáte výše v sekci "Naši učitelé" (klikněte ZDE)

 

      Přijímací řízení

      Podmínkou přijetí na školu uměleckého zaměření je úspěšné zvládnutí talentových zkoušek. U nás je dvoukolová talentová zkouška. V prvním kole se hodnotí domácí práce a plní tři samostatné úkoly - kresba portrétu, malba zátiší a volné malířské téma. Do druhého kola pak postupují žáci, kteří uspěli v kole prvním a plní dvě zadání - kresbu detailu velkého zátiší a malbu dalšího volného malířského úkolu.
       Samozřejmě neočekáváme, že k nám přijdou hotoví umělci a výtvarníci, kteří budou vše umět a vše znát. Co bychom je pak naučili? Takže zbytečná skromnost nebo nejistota se dá rozptýlit návštěvou - konzultací s námi.

Domácí práce - pod tímto pojmem si představujeme zhruba 25 prací minimálně formátu A2 z toho: 15 maleb (zátiší, krajina, fantazijní věci) a 10 kreseb (zátiší,  portrét podle živého modelu nebo sádrové hlavy). Počty jsou orientační a každá z výše uvedených oblastí by měla být zastoupena.

Přípravné kurzy - naše škola pořádá každoročně přípravné kurzy, v nichž si mají uchazeči o studium možnost vyzkoušet všechny potřebné techniky. Informace o nich Vám podáme na níže uvedených kontaktech nebo je získáte přímo na oficiálních stránkách školy www.sus-ostrava.cz

Konzultace - si můžete domluvit s kterýmkoliv z pedagogů a to v předem dohodnutém termínu nebo ve dnech otevřených dveří. Je zde i možnost elektronické konzultace formou zaslání digitálních fotografií e-mailem. Doporučujeme všem zájemcům o studium absolvovat minimálně jednu konzultaci a to v dostatečném předstihu před přijímacím řízením.

Návštěvy - na náš obor můžete zavítat ve dnech otevřených dveří nebo se domluvit na níže uvedených kontaktech. Nabízíme možnost předjednat návštěvu i větším skupinám (například ze Základních uměleckých škol apod.). Rádi Vám ukážeme a představíme náš obor.

 

     Kontakty

oficiální kontakty školy naleznete na: www.sus-ostrava.cz

přímé kontakty na náš obor:
telefon do kabinetu Užité malby: po vytočení telefonního čísla: 596113965  zadejte klapku: 53
e-mail na vedoucího oboru: aleshuk@post.cz